Επιλεγμένα ιατρικά περιστατικά με επιστημονικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Εκπαιδευτικά αρχεία και δημοσιεύσεις με δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης από διάφορους εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και κλινικούς φορείς.

Ημερολόγιο με ενδιαφέρουσες ημερίδες και συνέδρια 

Τέλος πρόσβαση σε ολοκληρωμένα πρωτόκολλα απεικονιστικών εξετάσεων.

Περιστατικά

Επιλεγμένα ιατρικά περιστατικά με επιστημονικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα παρουσιάζονται εδώ.
Η κατηγοριοποίηση γίνεται σύμφωνα με την διεθνή ταξινόμηση κατά είδος απεικονιστικής εξέτασης και σύστημα οργάνων του ανθρώπινου σώματος.
Επιλέξτε περιστατικό ανάλογα:
-με το είδος απεικονιστικής εξέτασης στο πεδίο “tags”
-με το σύστημα οργάνων στο πεδίο “categories”
-ή με συνδυασμό και των δύο

Αρχεία

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικά αρχεία με δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης από διάφορους εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και κλινικούς φορείς.
Επιλέξτε εκπαιδευτικό αρχείο ανάλογα:
-με το είδος απεικονιστικής εξέτασης στο πεδίο “tags” επιλέγοντας παράλληλα εκπαιδευτικό στο πεδίο “categories”
-με το σύστημα οργάνων στο πεδίο “categories” επιλέγοντας παράλληλα εκπαιδευτικό στο πεδίο “tags”

Ημερολόγιο

Εδώ θα βρείτε ημερολογιακά ενδιαφέρουσες επιστημονικές ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια.

Πρωτόκολλα

ταν χρησιμοποιούμε την έννοια πρωτόκολλο μίας απεικονιστικής εξέτασης εννοούμε το σύνολο εκείνων των παραμέτρων που εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη διενέργεια της εξέτασης στον συντομότερο χρόνο, με την λιγότερη επιβάρυνση για τον ασθενή είτε πρόκειται για την ποσότητα της ακτινοβολίας είτε του σκιαγραφικού.
Πολλοί παράγοντες αλληλεπιδρούν προκειμένου να σχεδιαστεί σωστά ένα πρωτόκολλο σε μία εξέταση.
Η διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει σημαντικότατη βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς όμως να αρκεί μόνο αυτή.
Η συνεχής εξέλιξη του εξοπλισμού απαιτεί την αδιάκοπη τροποποίηση των ιατρικών πρωτοκόλλων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα.