ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

βήχας, εντοπισμένος θωρακικός πόνος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

αξονική τομογραφία.

Δισδιάστατες απεικονίσεις όπου διακρίνεται η παρουσία μικρών όζων τυχαίας κατανομής καθώς και μικροκυστικοί σχηματισμοί, αρχικό στάδιο της ιστιοκύττωσης.

Δισδιάστατες απεικονίσεις με τεχνική MIP όπου διακρίνεται η αλλοίωση σύστασης μαλακών μορίων στο τόξο της πλευράς, η οποία αποτελεί εύρημα στα πλαίσια της ιστιοκύττωσης (βιοψία).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ