ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

άλγος μηρού και οίδημα μαλακών μορίων σε κορίτσι 10 ετών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

μαγνητική τομογραφία.

Εστίες παθολογικού σήματος του μηριαίου οστού στις Τ1 ακολουθίες με περιοστική πάχυνση.

Εστίες παθολογικού σήματος του μηριαίου οστού και των πέριξ μαλακών μορίων στις Τ2 SPIR ακολουθίες με περιοστική πάχυνση.

Παθολογικός εμπλουτισμός των εστιών παθολογικού σήματος σε Τ1 SPIR ακολουθίες μετά την iv χορήγηση σκιαγραφικού.

(διακρίνεται η περιοχή της βιοψίας).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ