ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διερεύνηση αρρυθμίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

στεφανιογραφία στον αξονικό τομογράφο.

Τρισδιάστατη και δισδιάστατη απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων όπου διακρίνεται επικρατούσα δεξιά στεφανιαία αρτηρία και έκφυση της περισπώμενης από αυτήν

ΣΥΖΗΤΗΣΗ